Türkçe değiştir

Köken değiştir

Eski Türkçe al > alda + etmek

Eylem değiştir

aldatmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi aldatır) -ır

 1. beklenmedik bir davranışla yanıltmak
  Ama bu münferit hayranlıklar aldatmamalı bizi. - C. Meriç
 2. karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden yararlanarak onun üzerinden kazanç sağlamak
  Üç defadır bu yezit beni aldatıyor. - B. Felek
 3. birine verilen sözü tutmamak
  Arkadaş bizi aldattı, toplantıya gelmedi.
 4. yalan söylemek
 5. bir şeyin görünürdeki durumu, o şeyin niteliği bakımından yanlış bir kanı vermek
  Dekor, tarihî esvap gözleri aldatıyor. - Y. K. Beyatlı
 6. ayartmak, kötü yola sürüklemek, baştan çıkarmak, iğfal etmek
  Genç kızı aldatmak için dil dökmeye başlamıştır. - P. Safa
 7. karı ve kocadan biri eşine sadakatsizlik etmek, ihanet etmek
 8. oyalamak, avutmak

Sözcük birliktelikleri değiştir

çobanaldatan

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Dış Bağlantılar değiştir