Türkçe

değiştir

Söyleniş

değiştir

Köken 1

değiştir

birim

  1. bir (ad) sözcüğünün birinci tekil şahıs iyelik tekil çekimi

Köken 2

değiştir

birim (belirtme hâli birimi, çoğulu birimler)

  1. bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri
  2. herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri
  3. (dil bilimi) dilin oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yeralan öbür unsurlarla kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge
  4. (fizik) fiziksel niceliklerin ölçülmesinde, ifade edilmesinde ve aynı tür niceliklerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılan uluslar arası standart büyüklükler
    Metrik sistemde uzunluk ölçüsü birimi metredir.
  5. (matematik) bir kümenin her elemanı

Çekimleme

değiştir

Eş kavramlar

değiştir
  • (bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri; dil bilimi): ünite
  • (dil bilimi): müfret, tekil

Alt kavramlar

değiştir

Kelime birliktelikleri

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Ek okumalar

değiştir