TürkçeDeğiştir

SöylenişDeğiştir

Köken 1Değiştir

Değiştir

birim

  1. bir (ad) sözcüğünün birinci tekil şahıs iyelik tekil çekimi

Köken 2Değiştir

Değiştir

birim (belirtme hâli birimi, çoğulu birimler)

  1. bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri
  2. herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri
  3. (dil bilimi) dilin oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yeralan öbür unsurlarla kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge
  4. (fizik) fiziksel niceliklerin ölçülmesinde, ifade edilmesinde ve aynı tür niceliklerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılan uluslar arası standart büyüklükler
    Metrik sistemde uzunluk ölçüsü birimi metredir.
  5. (matematik) bir kümenin her elemanı

ÇekimlemeDeğiştir

Eş kavramlarDeğiştir

  • (bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri; dil bilimi): ünite
  • (dil bilimi): müfret, tekil

Alt kavramlarDeğiştir

Kelime birliktelikleriDeğiştir

ÇevirilerDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

Ek okumalarDeğiştir