Türkçe değiştir

 
(matematik): İki kümenin kesişimi her iki kümede bulunan ortak ögelerden oluşur.

Söyleniş değiştir

değiştir

küme (belirtme hâli kümeyi, çoğulu kümeler) , sahiplik şekli küme -si

 
Vikipedi
küme hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
  1. birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün
    Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler. — N. Nâzım
  2. tümsek biçimindeki yığın
  3. (askeriye) tomar
  4. (eğitim) bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek
  5. (matematik) matematiksel anlamda tanımsız kavram
  6. (spor) durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan alt grup
  7. (spor) koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri

Çekimleme değiştir

Eş anlamlılar değiştir

  • (birbirine benzer olan şeylerin bütünü): öbek, takım

Alt kavramlar değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Ek okumalar değiştir