TürkçeDüzenle

 
(matematik): İki kümenin kesişimi her iki kümede bulunan ortak ögelerden oluşur.

SöylenişDüzenle

Düzenle

küme (belirtme hâli kümeyi, çoğulu kümeler) küme -si

  1. birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün
    Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler. — N. Nâzım
  2. tümsek biçimindeki yığın
  3. (askeriye) tomar
  4. (eğitim) bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek
  5. (matematik) matematiksel anlamda tanımsız kavram
  6. (spor) durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan alt grup
  7. (spor) koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri

ÇekimlemeDüzenle

Eş anlamlılarDüzenle

  • (birbirine benzer olan şeylerin bütünü): öbek, takım

Alt kavramlarDüzenle

Türetilmiş kavramlarDüzenle

ÇevirilerDüzenle

KaynakçaDüzenle

Ek okumalarDüzenle