Ayrıca bakınız: daralmak

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

tartmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi tartar) -ar

 1. bir şeyin birim cinsten ağırlığını bulmak
 2. bir şeyi avuç içinde sallayarak ağırlığını kestirmeye çalışmak
 3. binek hayvanlarının dizginlerini çekmek
  Süvari daima dizginleri tartıp kısrağı zapta muktedir olduğunu ihsas etmeli. - Ö. Seyfettin
 4. (mecaz) bir şeyin bütün sonuçlarını düşünmek, hesap etmek
  Acaba, bütün bu söylediklerinin altında bir takaza da var mı diye iyice tartıyorum, yok gibi. - A. Ağaoğlu
 5. dikkatle incelemek, değer biçmek
  Başını ellerinin içine alarak evvela kendini bir tartmak istedi. - P. Safa

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir


Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

[1] tartmak
[2] cezbetmek
[3] çekmek
[4] uzatmak
[5] germek
[6] getirmek