Ayrıca bakınız: oýnamak, güle oinama

Türkçe

değiştir
Eski Türkçe

oynamak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi oynar) -r

 1. vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak
 2. herhangi bir tutku, ilgi vb. sebeple bir şeye kendini vermek
 3. kımıldamak, hareket etmek
 4. bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak
 5. film, oyun vb.nde rol almak
 6. film gösterilmek
 7. (tiyatro) tiyatro eseri sahneye konmak
 8. eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek
 9. insan gerekli görevini yapacak hareketten yoksun olmak
 10. sarsılmak, yeri değişmek
 11. sporla ilgili çalışmalara katılmak
 12. müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak
 13. büyük ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapmak
 14. değişiklik göstermek
 15. tehlikeye düşürmek
 16. oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit geçirmek
 17. (mecaz) rastgele yön vermek, aldatmak
 18. (mecaz) herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak
 19. (mecaz) tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta bulunmak

Deyimler

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir