seçmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

seçmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi seçer) -er

 1. benzerleri arasından hoşa gideni almak ya da yararlanmak için ayırmak
  Ben bu kitabı seçtim.
 2. birine oy vererek bir göreve getirmek
  Biz sizi başkanlığa seçtik.
 3. üstün, iyi, uygun bularak yeğlemek
  Benim ne akla hizmet edip de Almanca muallimliğini seçtiğime şaşıp şaşıp kalıyordu. - H. Taner
 4. (nöroloji, fizyoloji) ne olduğunu anlamak, fark etmek
  Sizler gezip tozmakta hür olduğunuz hâlde insan zekâsı ile bir adım ilerisini seçemiyorsunuz, sezemiyorsunuz. - R. H. Karay
 5. farklı görmek, üstün görmek
 6. tercihini bir yönde kullanmak
 7. titiz davranmak, kolay kolay beğenmemek
  O yemek seçer, her şeyi yemez.
 8. kolay beğenmemek, ayrım yapmak

DeyimlerDüzenle

ÇevirilerDüzenle

KaynakçaDüzenle

TürkmenceDüzenle

EylemDüzenle

seçmek

 1. dağıtmak, serpmek, saçmak
 2. seçmek

KaynakçaDüzenle

 • Atacanov, Ata (1922). Türkmendolu Yir Sözlüğü.