Ayrıca bakınız: var

Türkçe Değiştir

Yazılışlar Değiştir

وارمق

Eylem Değiştir

varmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi varır) -ar

 1. erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak
  Hangi limana varacağını bilmeyen gemiciye derin bir denizcilik bilgisinin faydası ne? - İ. Özel
 2. belli bir duruma veya düzeye gelmek
  Yaşı elliye vardı. O şimdi yolun yarısına varmıştı.
 3. hoş olmayan bir sona ermek
  Beni tahkir etmeye kadar varıyorsun. - P. Safa
 4. bir şeyi iyice anlamak veya duymak
  Tadına varmak. Sırrına varmak.
 5. acımadan, çekinmeden yapmak
  Eli varmak. Dili varmak.
 6. (aile)kadın, evlenmek
  Gönül verdin derlerdi o delikanlıya; En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya - A. M. Dranas
 7. bir durumdan başka duruma geçmek
  Secdeye varmak. Uykuya varmak.

Deyimler Değiştir

Sözcük birliktelikleri Değiştir

Çeviriler Değiştir

Kaynakça Değiştir