Korece değiştir

Harf değiştir

(kk)

Söyleniş değiştir

gg
 
쌍기역

Yazılışlar değiştir


Bitişik halde yazılan iki tane harfi.
 

  1. Kore alfabesi, Hangıl harfi.
  • Alfabede belirtilmez,
  • Ünsüz bir harftir,
  • Türkçe çift G/g harfiyle gösterilir.
Okunuşu
  1. 쌍기역 (ssang.gi.yôg)

Köken değiştir

  1. + 기역