Korece değiştir

Harf değiştir

(ss)

Söyleniş değiştir

ss/şş/d
 
쌍시엇

Yazılışlar değiştir


Bitişik halde yazılan iki tane harfi.
 

  1. Kore alfabesi, Hangıl harfi.
  • Alfabede belirtilmez,
  • Ünsüz bir harftir,
  • Türkçe (hece başındayken) çift S/s, (hece başındayken ardına , , , , , gelirse) çift Ş/ş, (hece sonundayken ve ulama yokken) D/d harfleriyle gösterilir.
Okunuşu
  1. 쌍시엇 (ssang.şi.ôd)

Köken değiştir

  1. + 시엇