Korece değiştir

Harf değiştir

(yeo)

Söyleniş değiştir

 

Yazılışlar değiştir


 

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın on sekizinci harfidir.
  • Alfabede belirtilir,
  • Yarı ünlü bir harftir,
  • Türkçe YÔ/yô*(standart gerekli: çeşitli kaynaklarda ve yıo şeklinde gösterilmektedir) harfiyle gösterilir.
Okunuşu
  1. (yô)