Korece değiştir

Harf değiştir

(yae)

Söyleniş değiştir

 

Yazılışlar değiştir


 

  1. Kore alfabesi, Hangıl harfi.
  • Alfabede belirtilmez,
  • Yarı ünlü bir harftir,
  • Türkçe YÊ/yê*(standart gerekli: çeşitli kaynaklarda yĕ ve yae şeklinde gösterilmektedir) harfiyle gösterilir.
Okunuşu
  1. (yê)

Köken değiştir

  1. +