Ayrıca bakınız:

Korece değiştir

Harf değiştir

(m)

Söyleniş değiştir

m
 
미음

Yazılışlar değiştir


 

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın beşinci harfi.
  • Alfabede belirtilir,
  • Ünsüz bir harftir,
  • Türkçe M/m harfiyle gösterilir.
Okunuşu
  1. 미음 (mi.ım)