Korece değiştir

Harf değiştir

(eo)

Söyleniş değiştir

 

Yazılışlar değiştir


 

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın on yedinci harfidir.
  • Alfabede belirtilir,
  • Ünlü bir harftir,
  • Türkçe Ô/ô*(standart gerekli: çeşitli kaynaklarda ŏ ve ıo şeklinde gösterilmektedir) harfiyle gösterilir.
Okunuşu
  1. (ô)