Korece değiştir

Harf değiştir

(u)

Söyleniş değiştir

 

Yazılışlar değiştir


 

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın yirmi birinci harfidir.
  • Alfabede belirtilir,
  • Ünlü bir harftir,
  • Türkçe U/u harfiyle gösterilir.
Okunuşu
  1. (u)