Korece değiştir

Harf değiştir

(/)

Söyleniş değiştir

-/ng
 
이응

Yazılışlar değiştir

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın sekizinci harfi.
  • Alfabede belirtilir,
  • Ünsüz bir harftir,
  • (Hece başındayken bir ses ifade etmez.) Türkçe (hece sonundayken) NG/ng harfleriyle gösterilir.
Okunuşu
  1. 이응 (i.ıng)