Korece değiştir

Harf değiştir

(alfabe çevirisi gerekiyor)

Söyleniş değiştir

vi/ü
 

Yazılışlar değiştir


Bitişik halde yazılan ve harfleri.
 
 

  1. Kore alfabesi, Hangıl harfi.
  • Alfabede belirtilmez,
  • Yarı ünlü bir harftir,
  • Türkçe (seslem başında) Vİ/vi ve (seslem içinde ve sonunda) Ü/ü harfleriyle gösterilir.
Okunuşu
  1. (vi/ü)

Köken değiştir

  1. +