Ayrıca bakınız:

Korece değiştir

Harf değiştir

(ch)

Söyleniş değiştir

ç/d
 
치읓

Yazılışlar değiştir


 

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın onuncu harfi.
  • Alfabede belirtilir,
  • Ünsüz bir harftir,
  • Türkçe (hece başındayken) Ç/ç, (hece sonundayken ve ulama yokken) D/d harfleriyle gösterilir.
Okunuşu
  1. 치읓 (çi.ıd)