Korece değiştir

Harf değiştir

(ya)

Söyleniş değiştir

 

Yazılışlar değiştir


 

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın on altıncı harfidir.
  • Alfabede belirtilir,
  • Yarı ünlü bir harftir,
  • Türkçe YA/ya harfiyle gösterilir.
Okunuşu
  1. (ya)