Korece değiştir

Harf değiştir

(k)

Söyleniş değiştir

k
 
키읔

Yazılışlar değiştir


 

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın on birinci harfi.
  • Alfabede belirtilir,
  • Ünsüz bir harftir,
  • Türkçe K/k harfiyle gösterilir.
Okunuşu
  1. 키읔 (ki.ık)