Korece değiştir

Harf değiştir

(pp)

Söyleniş değiştir

 
쌍비읍

Yazılışlar değiştir


Bitişik halde yazılan iki tane harfi.
 

  1. Kore alfabesi, Hangıl harfi.
  • Alfabede belirtilmez,
  • Ünsüz bir harftir,
  • Yalnızca hece başında bulunur ve Türkçe çift B/b harfiyle gösterilir.
Okunuşu
  1. 쌍비읍 (ssang.bi.ıb)

Köken değiştir

  1. + 비읍