Korece değiştir

Harf değiştir

(b)

Söyleniş değiştir

b
 
비읍

Yazılışlar değiştir


 

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın altıncı harfi.
  • Alfabede belirtilir,
  • Ünsüz bir harftir,
  • Türkçe B/b ve bazı yerlerde P/p harfleriyle gösterilir.
Okunuşu
  1. 비읍 (bi.ıb)