Korece değiştir

Harf değiştir

(alfabe çevirisi gerekiyor)

Söyleniş değiştir

 

Yazılışlar değiştir


Bitişik halde yazılan ve harfleri.
 
 

  1. Kore alfabesi, Hangıl harfi.
  • Alfabede belirtilmez,
  • Yarı ünlü bir harftir,
  • Türkçe (seslem başında) VE/ve ya da OE/oe ve (seslem içinde ve sonunda) Ö/ö harfleriyle gösterilir.
Okunuşu
  1. (ve/ö)

Köken değiştir

  1. +