Korece değiştir

Harf değiştir

(l)

Söyleniş değiştir

r/l
 
리을

Yazılışlar değiştir


 

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın dördüncü harfi.
  • Alfabede belirtilir,
  • Ünsüz bir harftir,
  • Türkçe (hece başındayken) R/r ve (hece sonundayken ve ulama yokken) L/l harfleriyle gösterilir.
Okunuşu
  1. 리을 (ri.ıl)