Ayrıca bakınız: dur, durak, açadurmak, gidedurmak

Türkçe

değiştir

durmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi durur)

 1. hareketsiz durumda olmak
  Motorlu su taşıtlarından biri de kanal rıhtımının tam bizim önümüze düşen bir noktasında demir atmış duruyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu
 2. işlemez olmak, çalışmamak
  Bileğimdeki saat durmuş. - A. Gündüz
 3. bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek
  Yolda nerede çeşme gördümse durdum, elimi yüzümü yıkadım, su içtim. - N. Cumalı
 4. dinmek, kesilmek
  Yağmur durdu.
 5. varlığını sürdürmek
  Türklerin yüzlerce yıl önceki kitabeleri hâlâ duruyor.
 6. var olmak
  Bu kadar dersim dururken sinemaya nasıl gideyim?
 7. beklemek, dikilmek
  Oturacak değil, ayakta duracak yer yok. - R. N. Güntekin
 8. yaşamak
  Anneannen duruyor mu?
 9. birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi olmak
  Yazlık eviniz hâlâ duruyor mu?
 10. kalmak
  Artık çok durmamış, yanındaki hanımla birlikte balodan çıkmış. - M. Yesari
 11. bir yerde olmak veya bulunmak
  Aspirin getirmeyeceğini adı gibi biliyordu çünkü çekmecesinde dokunulmamış bir kutu duruyordu. - T. Buğra
 12. belli bir durumda, bir görevde bulunmak
  Her gelişimde ben de maçları seyreder, kaleci dururdum. - H. Taner
 13. ara vermek
  Sabahtan beri hiç durmadım.
 14. bir konuyla çok ilgilenmek, üstüne düşmek
  Çalışadurmak, bakadurmak, getiredurmak, yiyedurmak gibi.

Eş anlamlılar

değiştir

Deyimler

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Yardımcı eylem

değiştir

durmak

 1. kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur

Türkmence

değiştir

durmak

 1. durmak
 2. ayağa kalkmak, dikilmek

Kaynakça

değiştir
 • Atacanov, Ata (1922). Türkmendolu Yir Sözlüğü.