Ayrıca bakınız: deşmek

Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

IPA(anahtar): dyʃˈmec
Heceleme: düş‧mek

Köken değiştir

Eski Türkçe düş + -mek, düşme + -k

Eylem değiştir

düşmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi düşer) -er

 
Düşmek
 1. yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek
  Havada uçan kuş, vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor. - R. N. Güntekin
 2. durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini kaybederek yukarıdan aşağıya inmek
  Çocukken ağaçtan düşüp ayağım kırılmıştı da ağlayamamıştım. - S. F. Abasıyanık
 3. yere devrilmek, yere serilmek
  Çocuk koşarken yere düştü.
 4. (havacılık) hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak
  Brighton'da 2015'teki uçak gösterisinde uçaklardan bir yol üstüne düştü, yedi kişi öldü.
 5. vücuda bol gelen elbisenin aşağı kayması
 6. yağmak
  Dağlara kar düştü.
 7. değmek, rastlamak, vurmak
  İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyordu. - Ö. Seyfettin
 8. vakti gelmeden ölü doğmak
  O kargaşada başlayan sancılardan sonra Ayşe'nin çocuğu düştü, kendisi de üzüntüden mahvoldu.
 9. atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak
  Kitabın yeni baskısında buradan bir kelime düşmüş.
 10. eksilmek
  Gündelikleri yarı yarıya düşmüştü. - N. Cumalı
 11. aşırı ilgi veya sevgi göstermek
  Sen bu işin üstüne çok düştün.
 12. uğramak, kapılmak
  Kadınlar yeni baştan telaşa, heyecana, korkuya düştüler. - A. Gündüz
 13. yakışmak, uygun gelmek
  Bu resim buraya iyi düştü.
 14. yakışık almak
  Bize düşen, medeniyetin zorlamaları karşısında bir ayıklamayı başarabilmek olmalıdır. - İ. Özel
 15. ödevi veya yetkisi içinde bulunmak
  Bana arada bir bakkaldan tuz, limon almak düşüyor, o kadar. - H. Taner
 16. bulunmak
  Birlikte evden çıkmışlar, limanda iskelenin karşısına düşen kahveye doğru yürümüşlerdi. - N. Cumalı
 17. biriyle yaşama, çalışma, birlikte olma durumunda kalmak
  O asker, gittiğimiz yerde bir aralık benim bölüğüme düşmüştü. - R. N. Güntekin
 18. bir bölüşme sonunda payına ayrılmak
  Mirastan ona bu ev düştü.
 19. kötü sebeple istenmeden bir yerde bulunmak
  Bu yaşta mahkemelere düşmek - S. F. Abasıyanık
 20. işbaşından uzaklaşmak
  Kabine düştü.
 21. hızı, gücü, değeri azalmak
  Arabanın hızı düştü.
  Paranın değeri düştü.
 22. ateş, basınç, ısı v.s. eksilmek, azalmak
  İki gün içinde ateş düştü; ağrılar, sızılar hafifledi. - R. N. Güntekin
 23. düşkünleşmek
  Babam balıkçı amma vaktiyle zenginmiş efendim. Sonradan düşmüş. - R. N. Güntekin
 24. bir yere ansızın gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek
  Bir rastlantı sonucu aralarına düşmüştüm. - H. Taner
 25. belirli zamana rastlamak
  Babasının Sütlüce'de yeni bir ev alması bu tarihlere düşer. - M. Ş. Esendal
 26. fırsat çıkmak
  Bir kelepir düştü.
 27. olmak, olumsuz bir duruma girmek
  Esir düşen askerleri o saldırıyla kurtarabildilir.
  Şehit düşen 13 askerimizi bugün toprağa verdik.
  Yorgun düşünce yürürken ayağını burktu, şimdi topallıyor.
  Hastalıktan sonra zayıf düşmüştü.
 28. savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak
  Medine'nin düştüğünü söylemek istedim. - F. R. Atay
 29. bazı deyimlerde "yürümek, birlikte gelmek" anlamlarında kullanılan bir fiil
  Bana elinde silâh: "Önüme düş"" diye emredince uymak zorunda kaldım.
 30. bayağılaşmak
 31. kötü a girmek
  Düşmüş kadınları bu dönemin yazarlarının yücelterek duygudaşlıkla çizdiklerini görüyoruz. - M. And
 32. alışmak, müptela olmak
 33. (mühendislik) telefon, sanal ağ v.s. alanlarda bağlantı kurmak

Çekimleme değiştir

Karşıt anlamlılar değiştir

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir