Ayrıca bakınız: pošta, pósta, pòsta, pösta, poștă

Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

Köken 1 değiştir

post + -a

değiştir

posta

  1. post (ad) sözcüğünün belirtilmemiş çekimi

Köken 2 değiştir

İtalyanca posta

değiştir

posta (belirtme hâli postayı, çoğulu postalar) , sahiplik şekli posta -sı

  1. defa, kez, sefer
  2. grup, kol, takım
  3. yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup, evrak, para, koli v.s. emanetlerin bütünü
  4. (argo) rakibini veya düşmanını küçük düşürme veya kovma
  5. (askeriye) subayların hizmetine bakan er
  6. (denizcilik) geminin kaburgasını oluşturan, tekneye şeklini veren, aşağıda omurgaya yukarıda güverteye bağlanan, kaplamaların üzerine yerleştiği ağaç veya demir parçalar
  7. (iletişim) mektubu veya paketleri bir yerden başka bir yere nakletme
  8. (iletişim) posta servisi aracılığıyla nakledilen mektup veya paket

Çekimleme değiştir

Alt kavramlar değiştir

Deyimler değiştir

Kelime birliktelikleri değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Ek okumalar değiştir