Korece değiştir

değiştir

이응 (ieung)

Söyleniş değiştir

iıng
 
이응

Yazılışlar değiştir

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın sekizinci harfinin () okunuşu.
  • Alfabede belirtilir,
  • Ünsüz bir harftir,
  • (Hece başındayken bir ses ifade etmez.) Türkçe (hece sonundayken) NG/ng harfleriyle gösterilir.