Korece değiştir

değiştir

지읒 (jieut)

Söyleniş değiştir

ciıd
 
지읒

Yazılışlar değiştir


 

  1. Kore alfabesi, Hangıl'ın dokuzuncu harfinin () okunuşu.
  • Alfabede belirtilir,
  • Ünsüz bir harftir,
  • Türkçe (hece başındayken) C/c, (hece sonundayken ve ulama yokken) D/d harfleriyle gösterilir.