Türkçe değiştir

Eylem değiştir

inmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi iner) -er

 1. yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek
 2. bir taşıt veya binek hayvanından yere basmak
  Tramvayın ön tarafından hızla inerken, arkasından bir sesin bağırdığını gördü. - P. Safa
 3. dağ, tepe vb. yüksek bir yerden gelmek
  Dağdan kurt indi.
 4. bir yerden başka bir yere gitmek, varmak (-e)
  Bünyamin, gücünün yettiği kadar hızlı yürüyüp Haliç'e indi. - İ. O. Anar
 5. konaklamak (-e)
  Samananbarı köyünün en büyük ve gösterişli evine inmişlerdi. - H. E. Adıvar
 6. alçalıp eski durumuna dönmek
  Sular indi. Şiş indi.
 7. (ekonomi) fiyatı düşürmek
  Bin lira daha indim, gene almadı.
 8. değeri düşmek
  Altın fiyatları indi.
 9. (argo) vurmak (-e)
  Şimdi kafana inerim!
 10. yıkılmak
  Yağmurdan duvar inmiş.
 11. inme gelmek (-e)
  Sağ tarafına inmiş.
 12. bir yeri kaplamak, basmak veya bir yerden akmak, kaymak
  Gemi baş döndüren zaferli bir gürültüyle indi sulara... - Ç. Altan
 13. uzamak, ulaşmak
  Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu. - Ö. Seyfettin
 14. ağmak
 15. sayısı azalmak
  Evvelden daha çok olduğumuzu zannettiğim hâlde sayımız son günlerde bu miktara inmiştir. - R. N. Güntekin

Karşıt anlamlılar değiştir

Deyimler değiştir

başına feleğin tokmağı inmek, gökten zembille inmek, halka inmek

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Çağatayca değiştir

Eylem değiştir

 1. nuzul, tenezzül etmek
 2. itât etmek

Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

 1. inmek