Ayrıca bakınız: Ağız

Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

IPA(anahtar): /ɑ.ˈ‿ɯz/, [ɑˈɯz]
Heceleme: a‧ğız

Köken değiştir

Osmanlı Türkçesi آغیز

değiştir

ağız (belirtme hâli ağzı, çoğulu ağızlar) -zı

 
Vikipedi
ağız hakkında Türkçe Vikipedi'de ansiklopedik bilgi bulabilirsiniz.
 
(anatomi): Bir insanın ağzı
 1. birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer
 2. çıkış yeri
  Şimdi tünelin ağzında değilim artık. - A. Ağaoğlu
 3. kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı
  Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı. - H. R. Gürpınar
 4. kesici âletlerin keskin tarafı
 5. , kenar
  Topun ağzında; uçurumun ağzında.
 6. üslup, ifade şekli
  Ertesi günü bâzı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler. - T. Buğra
 7. (anatomi) yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve gıdaların içine almaya yarayan boşluk
 8. bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü
  Küçük bir ağız.
 9. (biyoloji, yiyecekler) ağan, ağız sütü
 10. (coğrafya) bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer
  Çay ağzı.
 11. (coğrafya) liman, koy, körfez, yol v.s. yerlerin açık tarafı
  Körfezin ağzı.
 12. (dil bilimi) aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara has olan konuşma dili
  Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu. - S. F. Abasıyanık
 13. (mecaz) birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği
 14. (müzik) bir bölge melodilerinde görülen özelliklerin tamamı

Çekimleme değiştir

Eş anlamlılar değiştir

Deyimler değiştir

Sözcük birliktelikleri değiştir

Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Atasözleri değiştir

Azerice değiştir

değiştir

ağız

Karaçay-Balkarca değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem| değiştir

 1. akıtmak, dökmek, düşürmek